วางเกมธุรกิจเพื่อให้พบมุมมองใหม่ๆ

 

ธุรกิจของเราก็เหมือนอาณาจักรหนึ่งที่จะต้องแข่งขันกันวางแผนการตลาด และวางเกม จัดทำแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นที่ 1 หรือเป็นเจ้าตลาดในด้านนั้นๆ ดังนั้นหากมองให้ดีก็จะพบว่ามีมุมมองทางธุรกิจใหม่ๆ เรามาดูกันสิว่าจะต้องมีการวางแผนหรือวางเกมทางธุรกิจอะไรกันบ้าง

องค์กรที่มีความสามารถบริหารเงินเพื่อจ่ายหนี้ได้ทันเวลาก็ย่อมได้เปรียบใน การทำธุรกิจมากกว่า เพราะในการติดต่อทำธุรกิจคู่ค้าใดนั้นความน่าเชื่อถือนั้นคือสิ่งสำคัญ หากเราชำระหนี้ให้กับคู่ค่าทั้งหลายได้ไม่ตรงเวลาบ่อยๆ ก็อาจทำให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรดูลดน้อยลงจนบริษัทคู่ค้าต่างๆ ก็ไม่อยากเข้ามาทำธุรกิจร่วมด้วย เพราะกลัวที่จะได้รับเงินจากเราช้า แต่ในทางกลับกันหากเราสามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลาแล้วนั้น นอกจากเราจะได้ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงที่ดีแล้ว การที่เราจ่ายหนี้ได้ทันเวลา จากการจัดการอย่างเป็นระบบนั้นก็จะช่วยให้องค์กรเรามีสภาพคล่องทางการเงิน ทางการเงินที่ดี และยังลดความเสี่ยงที่องค์กรจะล้มเหลวได้อีกด้วย

ลูกทีม หรือพนักงานของเราในการทำธุรกิจแล้วก็คงไม่ต่างกัน เพราะคงไม่มีอยากทำงานกับหัวหน้าที่บ้าอำนาจ ไม่รับฟังความคิดเห็น และไม่เคยเข้าใจลูกน้องเลย ซึ่งการปกครองคนนั้นเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผู้นำทุกคนจะต้องมี โดยหัวหน้าที่ดีนั้นจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่เข้าใจลูกทีมถึงความต้องการ ของพวกเขา มอบทางเลือก และอำนาจการตัดสินใจให้กับพวกเขาบ้างในบางครั้งเพื่อให้พวกเขารู้สึกเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงาน และรู้สึกมีอิสระทางความคิดในการนำเสนอสิ่งใหม่ที่น่าสนใจในพัฒนาองค์กรไป ข้างหน้า เพราะลูกทีมนั้นก็เปรียบเสมือนพันธมิตรที่จะคอยช่วยเหลือกันและทำด้วยความจง รักภักดี ต่างจากทาสที่ถูกปกครองด้วยความกลัวและทำตามคำสั่งเท่านั้น

การทำธุรกิจนั้นที่เราไม่สามารถอยู่ในตลาดได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากเครือข่าย และความช่วยเหลือเหล่านี้ได้เลย การทำความรู้จักกับคนมากมายนั้นย่อมส่งผลดีกับธุรกิจของเราอย่างแน่นอนโดย เฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราทั้งทางตรงและทาง อ้อม ซึ่งหลักการสร้างเครือข่ายก็อาจเริ่มได้เหมือนที่ลอร์ดแวเรียสทำนั่นก็คือ การทำความรู้จักผู้คนในวงการธุรกิจตามงานต่างๆ แม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา แต่คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับคนที่มีธุรกิจในวงการ เดียวกับเราอีกมากมายก็ได้ เช่น ในทางตรงก็อาจให้เราได้เจอกับ Vendor และลูกค้ารายใหม่ๆ ที่มีความต้องการจะทำธุรกิจร่วมกัน หรือในทางอ้อมเราอาจจะได้รู้จักกับบริษัททำบัญชีสักแห่งที่น่าเชื่อถือ หรือสำนักทนายที่ช่วยเราในยามจำเป็นก็ได้ จำไว้ว่าเครือข่ายธุรกิจนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวแต่เราสามารถ ค่อยๆ เพิ่มเครือข่ายเหล่านี้ โดยการทำความรู้จักกับผู้คนไปเรื่อย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการติดต่อของผู้คนที่เราคิดว่าสามารถมีส่วนกับธุรกิจของ เราในอนาคตเอาไว้ด้วย

ในทางธุรกิจนั้นควรที่จะมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในองค์กร เพราะการวางแผนระยะสั้นเพียงอย่างเดียวอาจทำให้องค์กรหลุดออกจากเส้นทางที่ ไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประโยชน์ของการวางแผนในระยะยาวนั้นจะทำให้เรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนของ องค์กร สามารถวัดผลได้ว่าปัจจุบันเราอยู่ส่วนไหนแล้ว เข้าใกล้เป้าหมายมากแค่ไหน โดยสิ่งที่สำคัญแล้วต้องรู้ให้ได้จากการวางแผนระยะยาวว่า Threat หรือสิ่งที่คุกคามเราอย่างแท้จริงแล้วนั้นคืออะไร เพื่อเตรียมวางแผนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ทันท่วงทีอีกด้วย