เกมธุรกิจที่น่าสนใจยุค 2020 ก็คือธุรกิจออนไลน์

 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่โดดเด่นและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วชนิดวันต่อวันก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ต ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การอัพเดทรับข่าวสารต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือ เป็นช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะกระแสโลกที่หมุนไม่หยุดนี่งนี้ ทำให้เกิดการประกอบธุรกิจออนไลน์ขึ้นมากมายทั้งที่เป็นระบบการขายสินค้าออนไลน์และธุรกิจออนไลน์ในระบบเครือข่าย ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจประเภทนี้ก็มีแต่จะเป็นกราฟสูงขึ้น ด้วยอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่าง social network ที่น้อยคนนักจะเอ่ยปากบอกว่าไม่รู้จัก ก็ขนาดว่ากรุงเทพฯ เป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่มีคนเล่นเฟสบุคมากที่สุดในโลก สะท้อนความนิยมเห้นไดชัดขนาดนี้ แน่นอนว่าพื้นที่นี้จึงเป็นทำเลในการค้าขายที่ดีที่สุดที่หนึ่งโดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องลงทุนเสียค่าพื้นที่หรือทำเลแพงๆ เลยสักบาท การทำธุรกิจออนไลน์ยังสามารถกระจายและเผยแพร่ข้อมูลได้เร็วไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านวิธีการโพส การแชร์ตามช่องทางต่างๆ ในโลกเครือข่ายไร้สายนี้ได้อย่างมหัศจรรย์ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที เป็นช่องทางที่อำนวยต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจากอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์ที่พบเห็นว่ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในเศรษฐกิจยุคนี้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสื่อ digital media อย่างแท้จริง

การเลือกทำธุรกิจที่มีอัตราเจริญเติบโตโดดเด่น เห็นกำไรดี การทำธุรกิจออนไลน์จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจยิ่งในยุค 2020 เพียงอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ฐานลูกค้าหรือคนที่ใช้บริการเครือข่ายออนไลน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของคน Gen Y ที่เติบโตในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ คนกลุ่มนี้จะมีความทันโลกและทันสมัย สามารถใช้อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ชื่นชอบเรื่องดิจิตอล ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าหาข้อมูล เปรียบเทียบสินค้า เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายแบบเดิมๆ แต่กล้าเสี่ยงกับการจับจ่ายใช้สอยในรูปแบบที่หลากหลายกว่าเดิม คุณลักษณะของคนกลุ่มนี้เองที่ทำให้ในยุค 2020 ธุรกิจออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับผู้ชอบเล่นอินเตอร์เน็ตที่มาแรง